Bát tiên đắc đạo

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Đức Lân

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 895.13 Literatures of East and Southeast Asia Sino-Tibetan literatures

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn học, 2005

Mô tả vật lý: 817 tr. ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 147923

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
32B
Sai Gon Campus
11D
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 895.130
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH