Lifelines pre-intermediate : Teacher's Book
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: David A, Hill, ,

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ISBN:  9781133316077


Thông tin xuất bản: :National Geographic Learning, 2013, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 192 p. ; , 29 cm

Ngôn ngữ:


Anh ngữ -- Giảng dạy

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 1
DÃY KỆ
15E
Thư viện AB
Ký hiệu xếp giá: 428.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH