Quản lý thời gian
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 650.11 Time management

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2009, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 176 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


1. Sử dụng mục tiêu như một hướng dẫn2. Xem xét cách bạn sử dụng thời gian3. Lập kế hoạch cho thời gian của bạn4. Những kẻ đánh cắp thời gian5. Giao phó công việc6. Sự lãng phí thời gian do cấp trên7. Thời gian cho cuộc sống riêng8. Sự hỗ trợ của công tyPhụ lục A: Các công cụ thực hành hữu hiệuPhụ lục B: Cơ cấu phân chia công việcPhụ lục C: Hướng dẫn họp hiệu quả.

Thời gian -- Quản lý-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
24B
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 650.110


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH