Brock biology of microorganisms

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Michael T Madigan

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 032164963X

ISBN-10: 0321726758

ISBN-13: 978-0321649638

ISBN-13: 978-0321726759

Ký hiệu phân loại: 579 Microorganisms, fungi, algae

Thông tin xuất bản: San Francisco : Benjamin Cummings, 2012.

Mô tả vật lý: xxviii, 1043, [77] p. : , ill. (some col.) ; , 29 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 148011

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH