Mobile Application Development
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Guthery Scott, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0071375406

Ký hiệu phân loại: 004.165 Specific microcomputers

Thông tin xuất bản: [kđ] :McGraw-Hill, 2001, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 304 tr. ; , 21 cm

Ngôn ngữ:


Global system for mobile communications. -- Mobile computing. -

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
1B
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 004.165


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH