Laboratory exercises in microbiology

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: John Prescott Harley

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 579 Microorganisms, fungi, algae

Thông tin xuất bản: The McGraw-Hill companies, 2002.

Mô tả vật lý: 449 p. : , ill. (some col.)

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 148033

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH