Computing Concepts : Introductory Edition

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Maeve Cummings, Stephen Haag, Alan I Rea

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0072830816

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill Companies, 2004

Mô tả vật lý: 456 tr. ; , 22 cm

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 14805

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
2A
Sai Gon Campus
1A
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 004.000
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH