Lotus 1-2-3 for Windows Tutorial

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Corporation Microsoft

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 005.03682 Computer programming, programs, data

Thông tin xuất bản: USA : Glencoe, 1996

Mô tả vật lý: 215 tr. ; , 28 cm

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 1481

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
1E
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 005.036
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH