Four Corners : Student's Book 4B
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ISBN:  9781107632691


Thông tin xuất bản: United Kingdom :Cambridge, 2013,

Mô tả vật lý: 151p. ; , 28cm + , 1CD

Ngôn ngữ:


English language-

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 10
- Đang mượn: 1
DÃY KỆ
15E
Thư viện AB
4I
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 428.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH