Leaders of the Americas 2

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: William P Pickett

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0072862025

Ký hiệu phân loại: 428.64 English readers (textbooks) for those whose native language is different

Thông tin xuất bản: [kđ] : McGraw-Hill Companies, 2001

Mô tả vật lý: 144 tr. ; , 21 cm

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 14819

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
16C
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 428.640
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH