Barron's the leader in test preparation IELTS practice exams
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Lin Lougheed, ,

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ISBN:  


Thông tin xuất bản: TP.HCM :Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh 2013,

Mô tả vật lý: 446tr. ; , 26cm

Ngôn ngữ:


English language-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
4I
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 428.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH