Succeeding in the World of Work

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Grady Kimbrell, Ben S Vineyard

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 371.42 Educational and vocational guidance

Thông tin xuất bản: USA : Glencoe, 1997

Mô tả vật lý: 402 tr. ; , 26 cm

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 1483

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 5
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
12A
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 371.420
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH