Lý thuyết điều khiển tự động nâng cao
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 629.8 Automatic control engineering

Thông tin xuất bản: TPHCM :HUTECH 2015,

Mô tả vật lý: 132tr. ; , 25cm

Ngôn ngữ:


Điều khiển tự động -- Lý thuyết

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH