Máy điện 2

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Lê Đình Lương, Nguyễn Hùng

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 621.31042 Electrical, magnetic, optical, communications, computer engineering; electronics, lighting

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2015

Mô tả vật lý: 214tr. ; , 25cm

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ID: 148339

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH