Nuôi cấy mô thực vật

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Dương Công Kiên

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 571.5382 Tissue biology and regional physiology

Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2002

Mô tả vật lý: 205tr. ; , cm

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 148368

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH