The Official DataCAD User's Guide
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ISBN:  0071363564

Ký hiệu phân loại: 720.284 Architectural drawing

Thông tin xuất bản: [kđ] :McGraw-Hill, 2001, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 1322 tr. ; , 20 cm

Ngôn ngữ:


Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
30E
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 720.284


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH