Tư tưởng Hồ Chí Minh
 1 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 5

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 335.4346 Marxian systems

Thông tin xuất bản: TP.HCM :HUTECH 2020,

Mô tả vật lý: 104tr. ; , 25cm

Ngôn ngữ:


Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 10
- Đang mượn: 1
DÃY KỆ
8B
Sai Gon Campus
3I
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 335.434


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH