Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 324.2597 Political parties

Thông tin xuất bản: TP.HCM :HUTECH 2020,

Mô tả vật lý: 90tr. ; , 25cm

Ngôn ngữ:


Đảng Cộng sản Việt Nam -- Lịch sử

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 6
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
6A
Sai Gon Campus
3D
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 324.259


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH