London and Company II First Year Course A Comprehensive Accounting Simulation Using Special Journals and Covering a Closely Held Merchandising Corporation

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jo Spiegelberg Emma

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0028002202

Ký hiệu phân loại: 657.7 Accounting for specific phases of business activity

Thông tin xuất bản: USA : McGraw-Hill, 1993

Mô tả vật lý: 174 tr. ; , 28 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 1486

1. Procedures Manual-2. Source Documents-3. Check book-4. Deposit slips and Credit card sales forms-5. Journals-6. General Ledger-7. Account Receivable Ledger-8. Account Payable Ledger-9. Acconting Stationery-10. Audit test-14. Chart of accounts.
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
25C
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 657.700
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH