Người Sán Dìu ở Vĩnh Phúc
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  9786047025091

Ký hiệu phân loại: 306.09597 Culture and institutions

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Văn hóa dân tộc, 2019,

Mô tả vật lý: 291 tr. ; , 21 cm

Ngôn ngữ:

ID: 148617
Văn hóa
  - Vĩnh Phúc (Việt Nam)
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
5C
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 306.095


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH