Mangement Information Systems : A Managerial end User Perspective
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 658.4 Executive management

Thông tin xuất bản: USA :IRWIN, 1993, In lần thứ 2

Mô tả vật lý: 689 tr. ; , 26 cm

Ngôn ngữ:


Module I: Fundamentals of information systemsModule II: Information technology: Managerial overview Module III: Applications in business and managementModule IV: Managing information technologyModule VII: Appendixes.

Thông tin, Hệ thống -- Quản lý

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
27C
Sai Gon Campus
9G
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 658.400


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH