Cambridge English Mindset for IELTS : an official Cambridge IELTS course. Student's book 1
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ISBN:  9781316640050


Thông tin xuất bản: Cambridge :Cambridge University Press, 2017,

Mô tả vật lý: 187p. ; , 30cm

Ngôn ngữ:


English language-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 1
DÃY KỆ
15E
Thư viện AB
Ký hiệu xếp giá: 428.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH