Discourse modality : subjectivity, emotion, and voice in the Japanese language

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Senko K Maynard

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1556192924

ISBN-10: 9027250367

Ký hiệu phân loại: 495.60141 *Japanese

Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Philadelphia : J. Benjamins Pub. Co., 1993.

Mô tả vật lý: x, 315 p. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 149075

Includes bibliographical references (p. [288]-302) and indexes.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH