Job and work analysis : methods, research, and applications for human resource management
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9781544329529


Thông tin xuất bản: Los Angeles :SAGE, 2020,

Mô tả vật lý: 373p. ; , cm

Ngôn ngữ:

ID: 149136
Job analysis.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH