Human resource selection
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9780538469944


Thông tin xuất bản: Mason, OH :South-Western, Cengage Learning, 2011,

Mô tả vật lý: 658p. ; , cm

Ngôn ngữ:


Employee selection.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH