Đánh giá cảm quan thực phẩm nguyên lý và thực hành = Sensory evaluation of food : principles and practices

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Hildegarde Heymann, Harry T Lawless, Nguyễn Hoàng Dũng, Nguyễn Thị Minh Tú, Phan Thị Xuân Uyên, Trương Cao Suyền

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 664.072 Sensory evaluation of food

Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia TP.HCM, 2007

Mô tả vật lý: 721tr. ; , cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 149231

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH