Foundations of Computational Intelligence. Volume 1- Learning and Approximation (Studies in Computational Intelligence 201)
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  9783642010828

Ký hiệu phân loại: 006.3 Artificial intelligence

Thông tin xuất bản: Verlag Berlin Heidelberg :Springer, 2009,

Mô tả vật lý: 397p. ; , cm

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH