Handbook of Natural Language Processing

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Fred J Damerau, Nitin Indurkhya

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1420085938

Ký hiệu phân loại: 006.35 *Natural language processing

Thông tin xuất bản: Boca Raton : Taylor and Francis Group, LLC, 2010

Mô tả vật lý: 692p. ; , cm

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 149357

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH