Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học : Dành cho bậc Đại học - Không chuyên ngành lý luận chính trị
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 335.4 Marxian systems

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Bộ Giáo dục và đào tạo, 2019,

Mô tả vật lý: 144tr. ; , cm

Ngôn ngữ:

ID: 149366


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH