Organizational and work psychology : topics in applied psychology
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  0340928913

Ký hiệu phân loại: 158.7 Industrial psychology

Thông tin xuất bản: London :Hodder Education, 2008.,

Mô tả vật lý: 292 p. : , ill. ; , 25 cm.

Ngôn ngữ:


Psychology, Industrial.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH