Data mining techniques : for marketing, sales, and customer relationship management

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Micahel J. A Berry, Gordon S Linoff

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0470650931

ISBN-13: 978-0470650936

ISBN-13: 978-1118087459

ISBN-13: 978-1118087473

ISBN-13: 978-1118087503

Ký hiệu phân loại: 006.312 Data mining

Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Wiley Pub., 2011

Mô tả vật lý: xl, 847 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 149442

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH