Một mảnh trăng rừng : tiểu thuyết

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ma Văn Kháng

Ngôn ngữ: vie

ISBN-13: 978-6049950308

Ký hiệu phân loại: 895.9223 Literatures of miscellaneous languages of Southeast Asia; Munda literatures

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn, 2020

Mô tả vật lý: 355tr. ; , 21cm

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 149491

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
11D
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 895.922
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH