Business Finance :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Suh-Pyng Ku, ,

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 338.6041

Thông tin xuất bản: USA :McGraw-Hill, 1997, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 420 tr. ; , 28 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


Pháp ngữ ; Thương mại;

DÃY KỆ
08F
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
3F
*Ký hiệu xếp giá:  338.604
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn