Từ điển Việt - Anh : Vietnamese - English dictionary

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Đặng Chấn Liêu, Lê Khả Kế, Phạm Duy Trọng

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 495.922321 Miscellaneous languages of Southeast Asia; Munda languages

Thông tin xuất bản: TPHCM : Thành phố Hồ Chí Minh, 2005

Mô tả vật lý: 1327tr. ; , 14cm

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 149566

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
17A
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 495.922
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH