Nhập môn xã hội học
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 301 Sociology and anthropology

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam , 1998, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 236 tr. ; , 21 cm

Ngôn ngữ:


XÃ HỘI HỌC ĐẠI CƯƠNG. Giới thiệu xã hội học. Lí thuyết xã hội học. Khái niệm cơ bản về xã hội học đại cương. Phương pháp nghiên cứu xã hội học. Giới thiệu một số đề tài xã hội học. triễn vọng của xã hội học. GIỚI THIỆU MỘT SỐ KIẾN THỨC XÃ HỘI HỌC CHUYÊN NGÀNH. Xã hội học thanh niên, hôn nhân và gia đình.Xã hội học đô thị và nông thôn. Giới thiệu một số chuyên đề khác của xã hội học. Xã hội học quản lý - Lý thuyết động viên hay tạo động cơ..

Xã hội học-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
4C
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 301.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH