Giáo trình tiếng Hoa. Tập 1
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ISBN:  


Thông tin xuất bản: TPHCM :Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2001,

Mô tả vật lý: 369 tr. ; , 21 cm

Ngôn ngữ:


Tiếng Trung Quốc-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
16D
Thư viện AB
Ký hiệu xếp giá: 495.180


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH