Hồng hạnh thổn thức

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Thanh An, Tào Đình

Ngôn ngữ: vie

ISBN-13: 893-6041680357

Ký hiệu phân loại: 895.13 Literatures of East and Southeast Asia Sino-Tibetan literatures

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn học, 2009

Mô tả vật lý: 439tr. ; , 20.5cm

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 151672

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
32B
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 895.130
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH