Nhượng quyền khởi nghiệp, con đường ngắn để bước ra thế giới
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  8934974137122

Ký hiệu phân loại: 658.8708 Management of marketing

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Nhà xuất bản trẻ, 2015,

Mô tả vật lý: 435tr. ; , 23cm

Ngôn ngữ:


Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
29D
Thư viện AB
Ký hiệu xếp giá: 658.870


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH