Quản trị nguồn nhân lực
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Trần Kim Dung, ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  


Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thống kê, 2006,

Mô tả vật lý: 391tr. ; , 24cm

Ngôn ngữ:


Nhân lực -- Quản trị

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
27A
Thư viện AB
Ký hiệu xếp giá: 658.300


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH