Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng phát huy dân chủ trong hệ thống chính trị ở cơ sở
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  9786045806197

Ký hiệu phân loại: 324.2597 Political parties

Thông tin xuất bản: TPHCM :Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh 2014,

Mô tả vật lý: 196 tr. ; , 211cm

Ngôn ngữ:


Đảng Cộng sản Việt Nam -- Công tác Đảng

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
6A
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 324.259


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH