Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí . T.1
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 621.815 Machine design

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam , 2010, Tái bản lần thứ 10

Mô tả vật lý: 273r. ; , 27 cm

Ngôn ngữ:


Chi tiết máy-- Cơ khí-- Máy móc -- Thiết kế

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
7K
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 621.815


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH