Cải tiến phương pháp giảng dạy các môn khoa học Mac-Lênin tại trường Đại học dân lập Kỹ thuật Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh : Kỷ yếu hôi thảo khoa học
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 335.4 Marxian systems

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :HUTECH , In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 50 tr. ; , 32 cm

Ngôn ngữ:

ID: 15183
Khoa học Mac-Lênin
  - Phương pháp giảng dạy
  - Kỷ yếu
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH