Những dấu ấn đường thơ

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Văn Tông

Ngôn ngữ: vie

ISBN-13: 978-6049950346

Ký hiệu phân loại: 895.9221 Literatures of miscellaneous languages of Southeast Asia; Munda literatures

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội Nhà văn, 2020

Mô tả vật lý: 267tr. ; , 21cm

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 151903

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
11D
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 895.922
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH