Toán cao cấp Chuỗi và phương trình vi phân Toán 4
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 515. Analysis

Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh :Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh 2003,

Mô tả vật lý: 276tr. ; , 24cm

Ngôn ngữ:


Toán học -- Lý thuyết chuỗi; Toán học -- Phương trình vi phân

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
17D
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 515.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH