Automatic control systems
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9814126721

Ký hiệu phân loại: 629.8 Automatic control engineering

Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ :Wiley, 2003, 8th ed.

Mô tả vật lý: 609 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Automatic control.-- Control theory.-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
23B
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 629.800


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH