Giáo trình vi xử lý
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 004.165 Specific microcomputers

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :HUTECH 2006, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 197 tr. ; , 32 cm

Ngôn ngữ:


Kỹ thuật điện tử-- Vi xữ lý(máy tính)-

Chưa có video
1)  Xem mục lục


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH