Trà hoa cúc nha đam

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Cao Quốc Thiên, Đỗ Thị Ngọc Hạnh, Lê Minh Khang, Lê Nguyễn Thúy Vy, Nguyễn Thị Trúc Phương

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 663.94 Tea

Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH, 2018

Mô tả vật lý: 128tr. ; , 30cm + , 1 bản tóm tắt

Bộ sưu tập: Đồ án môn học

ID: 151951

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
30A
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 663.940
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH