Giáo trình tiếng Anh Com Fluency. Tập 1
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: X3 English, ,

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ISBN:  9786046490395


Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thanh niên, 2017,

Mô tả vật lý: 188tr. ; , 21cm

Ngôn ngữ:


; Tiếng Anh-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
15E
Thư viện AB
Ký hiệu xếp giá: 428.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH