Toán cao cấp Giải tích hàm nhiều biến Toán 3
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 515.7 Functional analysis

Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh :Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh 2005, Tái bản lần thứ nhất

Mô tả vật lý: 368tr. ; , 24cm

Ngôn ngữ:


Toán giải tích-

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
17D
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 515.700


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH