Văn bản pháp quy mới về đầu tư xây dựng nhà ở đất ở đất đai xây dựng kiến trúc quy hoạch phát triển đô thị quản lý doanh nghiệp và kinh tế tài chính xây dựng. tập 6
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Bộ Xây dựng,

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  


Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây Dựng, 2000, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 0 tr. ;

Ngôn ngữ:


Đất đai xây dựng -- Văn bản pháp quy ; Việt Nam; Đầu tư xây dựng -- Văn bản pháp quy ; Việt Nam; Kinh tế tài chính (Xây dựng) -- Văn bản pháp quy ; Việt Nam; Quy hoạch đô thị -- Văn bản pháp quy ; Việt Nam; Xây dựng -- Văn bản pháp quy ; Việt Nam

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
4B
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 343.078


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH